Ediţii anterioare

PROGRAME ANTERIOARE DE BURSE


Ediţia 2016 Bursele TELEKOM

Studenţii care au câştigat la cea de-a șaptea ediţie a Burselor Telekom sunt: Sergiu-Andrei DINU de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Andreea Diana MANOLESCU de la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Bogdan-Viorel VÎLCELEANU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Nicolae ANDRONIC-GORCEA de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca, Samuiel BIZU de la Facultatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Sorin-Sebastian MIRCEA de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Mihaela-Alexandra ROMAN de la Universitatea de medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Cristiana-Maria POPESCU de la Universitatea de medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Mihai GHERMAN de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca, Alexandru ZANCĂ de la Facultatea de Biologie-Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

 

Ediţia 2015 Bursele TELEKOM

Studenţii care au câştigat la cea de-a şasea ediţie a Burselor Telekom sunt: Maria Mădălina BLAGA, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, Alexandru-Ioan DROSU, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Alexandu-Ionuţ DUȚĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Nicoleta-Monica FOTEA, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Răzvan Marian MIHĂILĂ, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Mihai Răzvan OPREA, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Zsolt PÜNKÖSTI, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Ioana SCUTELNICU, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Antonia Cosmina STANCU, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi Dan Alexandru ŢOC, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Ediţia 2014 Bursele TELEKOM

Studenţii care au câştigat la cea de-a cincea ediţie a Burselor Telekom sunt: Maria-Diana BANU - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie; Teodora CIUPAG - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş; Mădălina-Ionela CIZMAŞ - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca; Andreea-Loredana DIEACONU - Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti; Andrei-Daniel EPURE - Facultatea de Medicină „Victor Papilian” din Sibiu;  Ion FRĂŢILESCU - Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie din Timişoara; Amalia-Ioana OANĂ - Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică de la Academia de Studii Economice din Bucureşti; Maria PRISACARIU - Facultatea de Management, Inginerie Economică, Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Bucureşti; Teodora-Bianca TALPOŞ - Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca şi Paul VACARIU - Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universtatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Ediţia 2013 Bursele COSMOTE

Studenţii care au câştigat câte o bursă în cadrul celei de-a patra ediţii a programului sunt: Cristopher-Teodor Uglea din Oneşti, Bacău (student la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie), Luisa Balaban din Giurgiu (studentă la Universitatea Naţională de Arte Plastice, Bucureşti), Ionela-Mădălina Grosu din Suceava (studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, Iaşi), Theodora-Maria Manea din Ploieşti (studentă la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept) şi Cătălina-Daiana Tomescu din Craiova (studentă la Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei).

Ediţia 2012 Bursele COSMOTE

Studenţii care au câştigat câte o Bursă COSMOTE în cadrul celei de-a treia ediţii a programului sunt: Bogdan Baciu din Fălticeni, student la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Andra–Mihaela Costache din Galaţi, studentă la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Mădălina Hristache din Giurgiu, studentă la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, Mihaela–Adriana Nistor din Drobeta Turnu Severin, studentă la Facultatea de Matematică şi Informatică, în cadrul Universităţii din Bucureşti şi Constantin Popa din Fălticeni, student la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Bucureşti.

Ediţia 2011 Bursele COSMOTE

Câştigătorii burselor au fost: Samsonescu Daniela din Suceava, studentă la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică şi la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Horticultură, Balan Elena-Lavinia din Iaşi, studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie “GR. T. Popa” Iaşi, Medicină Generală, Panoschi Cristina-Laura din Neamţ, studentă la Academia de Studii Economice, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, secţia Germană şi la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Specializarea Germană, Miron Victor-Daniel din Tecuci, Galaţi, student la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Medicină Generală şi Neaţu Diana-Andreea din Giurgiu, studentă la Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Ediţia 2010 Bursele COSMOTE

Câştigătorii burselor au fost: Ioana-Florina Stupariu, Lucian-Ionel Iliescu, Andreea Pîrvu, Magda Ursulean şi Radu-Cristian Pop.