Bursele Telekom - Sustinatori

Susţinători

Universitatea din Bucureşti


Universitatea din Bucureşti apreciază şi încurajează iniţativa companiei Telekom de a oferi burse de studiu tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Implicarea Telekom în educarea tinerei generaţii şi susţinerea acestora prin organizarea unui astfel de concurs la nivel naţional, reprezintă o oportunitate excelentă de răsplătire a studenţilor merituoşi.Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Iaşi
Universitatea Babeş-Bolyai
AEGEE


Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE-Bucureşti) susţine acţiunea iniţiată de Telekom Romania şi doreşte să mulţumească totodată, în numele studenţilor, pentru această oportunitate de recompensare a performanţelor educaţionale. Existenţa acestor burse aduce o amplă satisfacţie studenţilor care îşi dau silinţa zi de zi în proiectele lor, atât în mediul academic, cât şi în afara lui şi reprezintă o dovadă a valorii muncii fiecăruia dintre ei. ASLS România


Asociaţia Studenţilor de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (ASLS) susţine cu mult entuziasm iniţiativa companiei Telekom România de a recompensa studenţii care dau dovadă de ambiţie şi dorinţa de a se autodepăşi. Credem cu tărie că bursele de studiu oferite o să încurajeze performanţele studenţilor de la facultatea noastră şi o să îi ajute să se dezvolte din ce în ce mai mult, ştiind că eforturile le sunt apreciate. ASLS doreşte să ofere mulţumiri companiei Telekom România în numele studenţilor şi să felicite iniţiatorii unei asemenea acţiuni! Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti întâmpină cu bucurie iniţiativa companiei Telekom de sprijinire a studenţilor merituoşi aflaţi la început de drum academic. Instituţia noastră îşi exprimă pe această cale deplina susţinere a programului Bursele TELEKOM, nutrind convingerea că astfel de proiecte reprezintă nu doar o extraordinară şansă pentru beneficiarii direcţi, ci şi o investiţie în viitorul nostru, al tuturor. Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă Constanţa


Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă Constanţa încurajează iniţiativa companiei Telekom şi îi felicită pe aceştia pentru faptul că se implică în procesul de educare şi formare a tinerei generaţii. Implicarea lor în viaţa studenţilor de anul I este un beneficiu pentru aceştia, deoarece motivarea acestora este un factor principal în evoluţia lor ca studenţi. Acest lucru ne determină să fim încrezători în viitorul nostru şi ne arată încă o dată că nu suntem singuri. Universitatea Maritimă din Constanţa


Universitatea Maritimă din Constanţa