Susţinători

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi


Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi  750 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu aproximativ 280 de universităţi din străinătate.

Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.Facultatea de Inginerie Electrică, Bucureşti


Departamentul de Electrotehnică, cunoscut până în 2011 sub denumirea de Catedra de Electrotehnică, este unul din cele mai prestigioase departamente din Universitatea Politehnică din Bucureşti, având o frumoasă şi îndelungată tradiţie în învăţământul tehnic românesc.

Personalul academic a fost permanent implicat în procesul didactic din întreaga universitate şi în activităţi de cercetare avansată puternic racordate la fluxul ştiinţific naţional şi internaţional. Catedra de Electrotehnică a fost înfiinţată în anul 1948 şi aparţinea Facultăţii de Electrotehnică (actuala Facultate de Inginerie Electrică). Prin toate aspectele activităţii lor, prin extraordinara varietate a preocupărilor din cercetările membrilor, cercetări recunoscute pe plan internaţional şi care s-au concretizat în aplicaţii în cele mai diverse domenii ale ştiinţei, putem afirma că aici a existat întotdeauna o adevărată Şcoală Românească de Electrotehnică.Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, parte integrantă a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, este dedicată educării studenţilor pe cele trei nivele de studiu (de licenţă, masterat şi doctorat) şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, precum şi în domeniile interdisciplinare în care electronica şi telecomunicaţiile joacă un rol semnificativ, la nivel de vârf european şi internaţional.

În scopul îndeplinirii misiunii sale educative, facultatea noastra combină studiul riguros cu motivaţia inventării şi descoperirii, precum şi cu o atitudine creatoare profesional şi corectă etic şi civic.Universitatea Politehnică, Bucureşti


Universitatea Politehnică din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România.

Universitatea Politehnică din Bucureşti (U.P.B.) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor si cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională.Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu


Sibiul a câştigat, în perioadă de răscruce pentru istoria României de la începutul anilor ”40, o universitate şi dorinţa de a menţine o viaţă universitară. La 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la naşterea marelui poet şi filozof Lucian Blaga, Universitatea din Sibiu a primit aprobarea oficială de schimbare a numelui în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În prezent există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.Universitatea Transilvania, Braşov


La 70 de ani de existenţă, Universitatea Transilvania din Braşov şi-a construit un prestigiu real în plan naţional şi internaţional.

Fără a abandona istoria, care integrează tradiţia ştiinţifică, industrială şi culturală a regiunii, urmărind dinamica prezentului şi gândind la viitor. Modernitatea, stabilitatea şi dinamismul sunt coordonatele ce definesc acum Universitatea, la ele adăugându-se aspiraţiile spre inovaţie, creativitate şi relevanţă în societatea contemporană.

În prezent, Universitatea Transilvania din Braşov este cea mai mare universitate din centrul ţării, o universitate comprehensivă care oferă programe în 43 de domenii de ştiinţă.Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, Galaţi


În prezent, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are 14 facultăţi şi pregăteşte studenţi pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în domenii diverse (tehnic, umanist, economic, sănătate, artistic). Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează ciclul II de studii cu durata de doi ani pentru absolvenţii ciclului I.

În cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se derulează studii doctorale în 12 domenii, sub coordonarea a 85 conducători de doctorat. În prezent, număr total de studenţi doctoranzi în stagiu este 254.

Universitatea oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi socio-culturale. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la dezvoltarea culturii politice şi civice. De asemenea, Universitatea îşi asumă rolul de pol de creaţie ştiinţifică şi tehnologică pentru sprijinirea tuturor unităţilor economice, de învăţământ şi sociale din regiune.

Universitatea are misiunea de promovare a valorilor culturii naţionale şi universale.Universitatea din Pitesti


  • Prima şcoală de învăţământ superior din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962 şi s-a numit „Institutul Pedagogic de 3 ani”, cu specializări pedagogice în Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, Filologie şi Educaţie fizică şi sport. A urmat deschiderea către specializările tehnice, conducând la înfiinţarea Institutului de Subingineri (1969), unite în 1974 sub titulatura de Institutul de Învăţământ Superior. Ulterior au existat diverse alte forme de organizare, într-o perioadă aflându-se în subordonarea Institutului Politehnic Bucureşti,  ajungând  în anul 1991, când, după trei decenii de acumulări în acest segment intelectual, a devenit autonomă şi a primit denumirea de „Universitatea din Piteşti”.
  • Încă de la debut, Universitatea din Piteşti a polarizat interesul multor tineri din ţară pentru programele de studii oferite, pentru calitatea învăţământului asigurat de corpul profesoral de excepţie, dar şi studenţilor din întreaga lume, la Piteşti fiind cel mai mare centru de pregătire al studenţilor străini în învăţarea limbii române.


Universitatea Stefan cel Mare Suceava


Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o universitate de stat acreditată ce a obţinut în urma evaluării ARACIS calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

Universitatea „ Ştefan cel Mare” îşi stabileşte misiunea şi obiectivele fundamentale în conformitate cu actele normative specifice învăţământului superior, cu nivelul de competenţă acumulat şi cu exigenţele cererii sociale.