Bursele Telekom - Sustinatori

Susţinători

Universitatea din Bucureşti


Universitatea din Bucureşti apreciază şi încurajează iniţativa companiei Telekom de a oferi burse de studiu tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Implicarea Telekom în educarea tinerei generaţii şi susţinerea acestora prin organizarea unui astfel de concurs la nivel naţional, reprezintă o oportunitate excelentă de răsplătire a studenţilor merituoşi.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi


Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi  750 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu aproximativ 280 de universităţi din străinătate.

Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.Facultatea de Inginerie Electrică, Bucureşti


Departamentul de Electrotehnică, cunoscut până în 2011 sub denumirea de Catedra de Electrotehnică, este unul din cele mai prestigioase departamente din Universitatea Politehnică din Bucureşti, având o frumoasă şi îndelungată tradiţie în învăţământul tehnic românesc.

Personalul academic a fost permanent implicat în procesul didactic din întreaga universitate şi în activităţi de cercetare avansată puternic racordate la fluxul ştiinţific naţional şi internaţional. Catedra de Electrotehnică a fost înfiinţată în anul 1948 şi aparţinea Facultăţii de Electrotehnică (actuala Facultate de Inginerie Electrică). Prin toate aspectele activităţii lor, prin extraordinara varietate a preocupărilor din cercetările membrilor, cercetări recunoscute pe plan internaţional şi care s-au concretizat în aplicaţii în cele mai diverse domenii ale ştiinţei, putem afirma că aici a existat întotdeauna o adevărată Şcoală Românească de Electrotehnică.Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, parte integrantă a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, este dedicată educării studenţilor pe cele trei nivele de studiu (de licenţă, masterat şi doctorat) şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, precum şi în domeniile interdisciplinare în care electronica şi telecomunicaţiile joacă un rol semnificativ, la nivel de vârf european şi internaţional.

În scopul îndeplinirii misiunii sale educative, facultatea noastra combină studiul riguros cu motivaţia inventării şi descoperirii, precum şi cu o atitudine creatoare profesional şi corectă etic şi civic.Universitatea Politehnică, Bucureşti


Universitatea Politehnică din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România.

Universitatea Politehnică din Bucureşti (U.P.B.) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor si cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională.Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu


Sibiul a câştigat, în perioadă de răscruce pentru istoria României de la începutul anilor ”40, o universitate şi dorinţa de a menţine o viaţă universitară. La 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la naşterea marelui poet şi filozof Lucian Blaga, Universitatea din Sibiu a primit aprobarea oficială de schimbare a numelui în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În prezent există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.