Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal www. burseletelekom.ro

Draga viitor Participant,

Telekom Romania Mobile Communications S.A acorda o importanta deosebita protectiei datelor cu caracter personal prelucrate, iar in masura in care vei decide sa participi la Concursul organizat prin intermediul site-ului www.burseletelekom.ro, atunci face parte din responsabilitatea noastra sa iti detaliem modul in care vom avea grija de datele tale cu caracter personal pe care ni le vei pune la dispozitie.

In acest sens, te rugam sa parcurgi acest document care clarifica si informeaza asupra aspectelor legate de datele tale cu caracter personal colectate de catre Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Te rugam sa ai in vedere ca termenii stabiliti si definiti in cadrul Regulamentului vor fi folositi de asemenea si in cadrul acestei informari si vor avea acelasi sens cu cel stabilit.

 

Cine este operatorul de date cu caracter personal?

Telekom Romania Mobile Communications S.A., o societate comerciala organizata si functionand conform legislatiei din Romania, avand sediul social in B-dul Expoziției, nr. 1C, clădirea B1, etajele 1, 2 și 3, sector 1, cod poștal 012101, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/433/1999, CUI 11952970 (denumita in continuare Organizatorul).

Responsabilul de protectia datelor din cadrul Telekom Romania Mobile Communications S.A.poate fi contactat la adresa: dpo@telekom.ro.

 

In ce scopuri sunt utilizate datele cu caracter personal?

In functie de situatia specifica si interactiunile cu Organizatorul, datele tale cu caracter personal pot fi utilizate de catre Telekom Mobile in urmatoarele scopuri: 

 

Organizatorul nu va prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ii este solicitat sau este autorizat prin lege sa respecte cerintele legale nationale sau internationale sau dupa cum a fost astfel autorizat de tine.

In masura in care nu doresti sa furnizezi datele tale cu caracter personal pentru a fi prelucrate in cadrul Concursului sau daca nu iti doresti ca Telekom sa furnizeze informatii catre autoritati si institutii publice, te rugam sa ai in vedere ca nu vom putea include aplicatia dvs. in cadrul Concursului pentru care ti-ai exprimat interesul.

 

Catre cine este posibil sa transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate catre alte persoane doar in masura in care acest lucru este necesar in conformitate cu scopurile avute in vedere si, prin urmare, acestea pot fi transmise urmatoarelor categorii de destinatari:

(i)                  Afiliati ai Telekom Romania

(ii)                Subcontractori sau furnizori de servicii ai Telekom Romania (de exemplu posta/ curier)

(iii)              Autoritati si institutii publice (de exemplu ANAF, Politia Romana, Ministerul Public)

(iv)              Companii de media si publicitate, jurnalisti, formatori de opinie publica.

Transferuri internationale

Din cand in cand, este posibil sa avem nevoie sa partajam datele dvs. cu caracter personal cu membrii grupului Telekom din afara Romaniei. Mentionam ca datele tale cu caracter personal vor fi transferate numai in tari din cadrul UE/SEE, respectiv tarile in care au sediul companii din grupul Deutsche Telekom si OTE.

 

Cat timp pastram datele tale?

Avand in vedere relatiile dintre tine si Telekom Romania, datele cu caracter personal se vor pastra in functie de interactiunile cu Organizatorul si de documentele intocmite, astfel:

 

Dupa expirarea perioadei de retentie a datelor cu caracter personal Telekom Romania Mobile Communications S.A. va dispune masurile necesare pentru stergerea lor, in masura in care acestea nu sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Concursului, caz in care datele respective vor putea fi prelucrate in continuare de Organizator in scopurile in care au fost colectate.

Cu toatea acestea, in anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, putem pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp (de exemplu, putem avea interesul legitim de a prelucra in continuare anumite date cu caracter personale in scop probator).  

 

Care sunt drepturile tale cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal?

In calitate de Persoana vizata, ai o serie de drepturi conferite de legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal, precum:

 

Drepturi

Ce inseamna acestea

Acces

Poti solicita:

 • sa confirmam daca iti prelucram datele cu caracter personal;
 • sa iti punem la dispozitie o copie a acestor date;
 • sa iti oferim alte informatii despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le dezvaluim, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi ai, cum poti face o plangere, de unde am obtinut datele tale.

Rectificare

Ne poti cere sa rectificam datele cu caracter personal inexacte. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.

Stergerea datelor

Poti solicita stergerea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligatie legala in acest sens.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii tale de stergere a datelor proprii cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesara:

 • Pentru respectarea unei obligatii legale; sau
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • Exista anumite alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea ta de stergere a datelor, desi acestea doua sunt cele mai probabile circumstante in care ti-am putea refuza aceasta solicitare
 • Te rugam, inainte de exercitarea acestui drept, sa iti salvezi toate informatiile deoarece vei pierde toate aceste informatii, iar Telekom Romania va fi in imposibilitate de a ti le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor este un proces ireversibil.

Restrictionarea prelucrarii datelor

Ne poti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegala, dar nu doresti ca datele sa fie sterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau
 • ti-ai exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare.
 • putem continua sa folosim datele tale cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:
 • avem consimtamantul tau; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau
 • pentru a proteja drepturile Telekom Romania sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor cu caracter personal

Ne poti cere sa iti furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau poti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date.

Dreptul de a se opune prelucrarii

Te poti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii datelor tale cu caracter personal in temeiul interesului nostru legitim, in cazul in care consideri ca drepturile si libertatile tale fundamentale prevaleaza fata de acest interes.

De asemenea, te poti opune oricand prelucrarii datelor tale in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Luarea de decizii automate

Poti cere sa nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva:

 • produce efecte juridice cu privire la persoana ta; sau
 • te afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.
 • acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:
 • ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu tine;
 • este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile tale; sau
 • se bazeaza pe consimtamantul tau explicit.

Dreptul de a depune o plangere

In masura in care consideri necesar, ai dreptul sa depui o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator la sediul din B-dul Expoziției, nr. 1C, clădirea B1, etajele 1, 2 și 3, sector 1, cod poștal 012101, Bucuresti, Romania sau pe adresa de mail protectiadatelor@telekom.ro. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un alt serviciu de corespondenta care sa asigure predarea personala (de ex. fax). Organizatorul va comunica masurile adoptate/ informatiile solicitate in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, in masura in care complexitatea cererii nu impune prelungirea termenului.