Regulament

 

ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL "BURSELE TELEKOM

EDIŢIA 2020-2021

 

ORGANIZATORUL

Telekom Romania Mobile Communications S.A. cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, sector 6, Bucuresti, avand numarul de ordine in Registrul Comertului J40/433/1999, Codul Unic de Inregistrare RO11952970, , reprezentata de Carmen Dumitrache in calitate de Director Executiv Resurse Umane Romania, denumita in continuare “Organizatorul”.

Prin prezentul ACT ADIŢIONAL Organizatorul modifică și completează Regulamentul Concursului, după cum urmează:

Art 4.8. si 4.9. din sectiunea 4. PROCEDURA DE EVALUARE se modifica si va avea urmatorul continut:

„4.8. În urma probei de interviu, comisia de evaluare va desemna 10 candidaţi câştigători. În acest sens, comisia de evaluare va întocmi un Proces-verbal în care se va consemna numele fiecărui candidat declarat câştigător, precum şi rezultatul evaluării care a stat la baza desemnării acestora. Rezultatul probei de interviu va fi comunicat in aceeasi zi, in mod direct prin intermediul Zoom, candidaţilor declaraţi câştigători.

4.9. Cei 10 candidaţi desemnaţi câştigători finali vor fi aduşi la cunoştinţa publicului pe site-ul programului www.burseletelekom.ro la data de 08 decembrie 2020 și vor primi bursa lunară în urma semnării unui contract de bursă privată cu Organizatorul.”

Art 5.1. din sectiunea 5. BURSE SI PREMII se modifica si va avea urmatorul continut :

„5.1. Valoarea bursei lunare acordate de catre Organizator fiecarui candidat din cei 10 (zece) desemnati castigatori conform prevederilor de mai sus o reprezinta suma lunara de 2.230 de LEI pentru lunile ianuarie-iunie si octombrie-decembrie 2021 (suma stabilita la valoarea salariului minim pe economie valabil in 2020). In situatia in care, ulterior publicarii prezentului Regulament intervin modificari legislative privitoare la valoarea salariului minim pe economie, valoarea bursei lunare va fi corelata cu valoarea salariului minim pe economie pe toata durata contractului de bursa, dupa semnarea unui act aditional la contractul de bursa.”

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

 

Data: 08.12.2020

ORGANIZATOR

Telekom Romania Mobile Communications S.A. prin

Ruxandra Vodă

Director Comunicare Romania

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL "BURSELE TELEKOM"

EDITIA 2020 - 2021

  

  1. ORGANIZATORUL

1.1. Concursul national pentru acordarea unui numar de 5 burse (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre Telekom Romania Mobile Communications S.A. cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, sector 6, Bucuresti, avand numarul de ordine in Registrul Comertului J40/433/1999, Codul Unic de Inregistrare RO11952970, , reprezentata de Carmen Dumitrache in calitate de Director Executiv Resurse Umane Romania, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.2. Bursele TELEKOM reprezinta un program de responsabilitate corporativa organizat cu scopul de a identifica tineri talentati, ambitiosi, cu rezultate scolare foarte bune si obiective de cariera foarte clar stabilite, carora Organizatorul sa le acorde sprijin financiar in timpul studiilor universitare.

1.3. Concursul isi propune sa acorde un numar de 5 burse pe baza de concurs de aplicatii online si interviu (Concursul).

1.4. In conditiile respectarii prezentului Regulament de Participare al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”), fiecare dintre candidatii declarati castigatori ai acestui Concurs va primi bursa pentru o perioada de 9 luni in anul 2021 (ianuarie-iunie, octombrie-decembrie).

1.5. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului.

1.6. Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, in mod gratuit, la sediul Organizatorului si prin afisarea, in permanenta pe durata programului de acordare a „Burselor TELEKOM”, pe site-ul www.burseletelekom.ro (denumit in continuare „Site” sau „Site-ul”). Pentru orice intrebari sau nelamuriri, puteti contacta Organizatorul pe toata perioada desfasurarii Concursului pe adresa de e-mail info@burseletelekom.ro sau la numerele de telefon publicate pe Site.

1.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inlocui Regulamentul in orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului, urmand ca modificarile efectuate sa intre in vigoare de la data publicarii lor pe acest Site.

  1. CONDITII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

o   persoane fizice de cetatenie romana;

o   varsta maxima de 25 de ani;

o   sunt admisi intr-o institutie de invatamant superior de stat acreditat din Romania, la categoriile “fara plata” sau „cu plata”, la zi, in anul I de studii, la urmatoarele specializari: automatica si calculatoare, informatica, cibernetica, matematica, inginerie electrica, electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei.

o   transmit aplicatia de inscriere completata integral si corect, pana la data de 22 noiembrie 2020, ora 23:59 inclusiv (data de trimitere in website-ul www.burseletelekom.ro);

o   nu au venituri din alte surse (de ex.: contract de munca sau contract de colaborare), cu exceptia veniturilor din alte burse,  a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocatii sociale;

o   nu au beneficiat de Bursele Telekom in alti ani.

  1. CONDITII GENERALE DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada: 02 noiembrie 2020, incepand cu ora 08:00 –  08 decembrie 2020, pana la ora 23:59. Inscrierile la Concurs se vor desfasura in perioada: 02 noiembrie 2020, incepand cu ora 08:00  pana in 22 noiembrie 2020, la ora 23:59.

3.2. In vederea inscrierii la Concurs, persoanele interesate si care indeplinesc conditiile de eligibilitate mentionate la art. 2.1 din Regulament, trebuie sa transmita Organizatorului aplicatia de inscriere in format electronic pana la data de 22 noiembrie 2020, ora 23:59 inclusiv. Aplicatia de inscriere se va incarca direct pe site-ul www.burseletelekom.ro , in sectiunea Aplicatii.

3.3. Aplicatia de inscriere la Concurs trebuie sa aiba corect completate toate campurile afisate si urmatoarele documente trebuie sa fie incarcate in aplicatie:

o   Scrisoare de intentie de maximum o pagina A4.

o   Curriculum Vitae – maximum 2 pagini in format A4 – incarcat in site in format pdf sau Word maximum 500 kb.

o   Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/Acord de prelucrare a imaginii semnat

Documentele mai sus mentionate trebuie incarcate in aplicatia de inscriere in limba romana.

3.4. Aplicatiile de inscriere incomplete sau transmise dupa data de 22 noiembrie 2020, ora 23:59, nu vor fi luate in considerare. Daca se constata ca informatiile trimise sunt incorecte, inexacte sau plagiate, candidatii respectivi vor fi descalificati automat.

  1. PROCEDURA DE EVALUARE

 Pentru analizarea aplicatiilor de inscriere la Concurs se va constitui o comisie de analiza a aplicatiilor („Juriul”), formata din persoane desemnate de catre Organizator. Aplicatiile de inscriere vor fi analizate in perioada 23 noiembrie 2020 – 30 noiembrie 2020. In urma analizarii aplicatiilor, va fi selectat un numar de 10 candidati, care vor fi contactati telefonic in data de 03 decembrie 2020, in intervalul 08:00-18:00, pentru a fi informati despre selectarea lor si a confirma participarea la sesiunea de interviuri. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care candidatii nu raspund la apelurile reprezentantilor Telekom Romania Mobile Communications S.A., din diverse motive. In cazul in care pe durata zilei de 03 decembrie 2020 , in intervalul 08:00-18:00, Organizatorul nu poate comunica cu cei 10 candidatii finalisti selectati initial, se va trece la contactarea telefonica a candidatilor de rezerva, in ordinea selectarii. Lista finala cu candidati pentru interviuri va fi afisata pe site-ul www.burseletelekom.ro,  incepand cu data de 04 decembrie 2020.

4.1. Candidatii selectati printre cei 10 finalisti vor trimite in forma scanata documentele mentionate la punctul 4.3 de mai jos, pana la data de 07 decembrie 2020, la adresa de e-mail ce va fi comunicata telefonic si prin e-mail celor 10 finalisti imediat dupa validare.

4.2. Interviurile vor avea loc in data de 08 decembrie 2020, online, prin intermediul platformei Zoom. Fiecare candidat va avea o sesiune  individuala de jurizare, iar detaliile de conectare dar si intervalul orar stabilit pentru fiecare sesiune de interviu vor fi comunicate finalistilor prin e-mail in data de 07 decembrie 2020. Candidatii vor fi programati in ordine alfabetica pentru sustinerea interviului.

4.3. Candidatii din lista finala vor trimite in forma scanata, pana la data de 07 decembrie 2020, urmatoarele documente:

        Documentele mai sus mentionate trebuie prezentate in limba romana.

4.4. Documentelementionate la punctul 4.3. vor trebui trimise si in forma fizica, la sediul Organizatorului pana la data 15 decembrie 2020, dupa cum urmeaza:

4.5. Candidatii din lista finala vor fi descalificati in cazul aparitiei oricaruia si/sau a tuturor din urmatoarele cazuri:

o  nu pot fi contactati telefonic in ziua de 03 decembrie 2020 pana la orele 18:00;

o  nu acceseaza detaliile de conectare/ nu se prezinta online in ziua stabilita pentru sustinerea interviului;

o  nu trimit in forma scanata toate documentule mentionate la art. 4.4 de mai sus, pana la data de 07 decembrie 2020.

o   nu trimit in forma fizica, la sediul Organizatorului, toate documentele pana la data 15 decembrie 2020.

4.6. In vederea sustinerii probei de interviu, se va constitui Juriul compus din reprezentanti ai Organizatorului, oameni de afaceri de succes si profesori de specialitate care predau sau colaboreaza la nivel universitar.

4.7. In evaluarea candidatilor din lista finala, Juriul va avea in vedere urmatoarele Criterii:

o   Determinarea de a reusi in cariera si de a-si continua studiile.

o   Capacitatea de a argumenta alegerea facuta din punctul de vedere al studiilor/carierei.

o   Capacitatea de a se implica in activitati extracurriculare si activitati in beneficiul comunitatii.

o   Abilitati de prezentare si sustinere a ideilor in fata comisiei de evaluare.

o   Gandire logica, creativitate, pasiune, gandire inovatoare si spirit antreprenorial.

4.8. In urma probei de interviu, comisia de evaluare va desemna 5 candidati castigatori si va desemna din restul candidatilor 2 castigatori de rezerva. In acest sens, comisia de evaluare va intocmi un Proces-verbal in care se va consemna numele fiecarui candidat declarat castigator, respectiv persoana de rezerva, precum si rezultatul evaluarii care a stat la baza desemnarii acestora. Rezultatul probei de interviu va fi comunicat telefonic candidatilor declarati castigatori, precum si persoanelor de rezerva, daca este cazul.

4.9. Cei 5 candidati desemnati castigatori finali vor fi adusi la cunostinta publicului pe site-ul programului www.burseletelekom.ro cel tarziu pe data de  08 decembrie 2020 si vor primi bursa lunara in urma semnarii unui contract de bursa privata cu Organizatorul.

4.10. In vederea semnarii contractului de bursa privata, candidatii desemnati castigatori vor furniza Organizatorului documente care sa ateste deschiderea unui cont bancar in lei pe numele candidatului desemnat castigator pentru virarea lunara a contravalorii bursei (extras de cont), precum si orice alte documente necesare, daca este cazul.

4.11. Contractul de bursa privata se va semna de catre candidatul desemnat castigator sau cu acordul scris al reprezentantul legal al acestuia (in functie de varsta candidatului desemnat castigator), in termen de maximum 60 zile de la data finalizarii Concursului.

4.12. Bursele corespunzatoare candidatilor desemnati castigatori, care ulterior finalizarii Concursului se afla in imposibilitate de a semna contractul de bursa privata in cadrul termenului mentionat la art. 4.11 de mai sus, din orice motive sau nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate in prezentul Regulament, respectiv nu furnizeaza documentele solicitate de catre Organizator in conformitate cu art. 4.10 de mai sus sau sunt descalificati de catre Organizator din orice alt motiv justificat, vor fi alocate candidatilor aflati pe lista de rezerva, in ordinea clasificarii acordate de comisia de evaluare.

  1. BURSE SI PREMII

5.1. Valoarea bursei lunare acordate de catre Organizator fiecarui candidat din cei 5 (cinci) desemnati castigatori conform prevederilor de mai sus o reprezinta suma lunara de 2.230 de LEI pentru lunile ianuarie-iunie si octombrie-decembrie 2021 (suma stabilita la valoarea salariului minim pe economie valabil in 2020). In situatia in care, ulterior publicarii prezentului Regulament intervin modificari legislative privitoare la valoarea salariului minim pe economie, valoarea bursei lunare va fi corelata cu valoarea salariului minim pe economie pe toata durata contractului de bursa, dupa semnarea unui act aditional la contractul de bursa.

5.2. Bursa va fi platita lunar catre fiecare candidat declarat castigator (Beneficiar), intr-un cont bancar deschis pe numele Beneficiarului. Exceptie face prima plata care se va efectua in maximum 30 de zile de la incheierea contractului de bursa privata si va cuprinde contravaloarea bursei aferenta lunilor anterioare semnarii contractului de bursa.

5.3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru eventualele disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi: functionarea defectuoasa, avariile, intreruperile sau orice alte dificultati in ceea ce priveste functionarea internetului, calculatoarelor, reteaua la care acestea sunt conectate, liniile telefonice etc.

5.4. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea bursei, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de bursa. Candidatii declarati castigatori isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea burselor, Organizatorul neasumandu-si niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii burselor sau in legatura cu acestea.

  1. SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE BURSA

 6.1 Contractul de bursa poate fi suspendat de catre ORGANIZATOR in urmatoarele cazuri:

o   in cazul in care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie sa-si intrerupa studiile;

o   in cazul in care se aduce la cunostinta Organizatorului de catre institutia de invatamant sau autoritati publice, in baza unei instiintari oficiale, anumite fapte presupuse imorale, neetice sau de indisciplina, posibile fapte ilegale sau care violeaza regulamentul institutiei de invatamant respective, presupuse de catre conducerea institutiei de invatamant sau de catre organele de cercetare, a fi savarsite de catre Beneficiar, pe perioada acordarii bursei, inclusiv de la data desemnarii Beneficiarului si pana la data incheierii prezentului Contract. Organizatorul isi rezerva, in acest caz, dreptul de a solicita incetarea prezentului Contract.

o   In cazul in care Beneficiarul beneficiaza de venituri din alte surse (de ex.: contract de munca sau contract de colaborare), cu exceptia altor burse si a veniturilor din stagiaturi.

6.2. Suspendarea acordarii bursei, precum si reluarea acesteia dupa incetarea motivelor care au dus la suspendare, vor fi prevazute intr-un act aditional la contractul de bursa incheiat intre Organizator si Beneficiar.

  1. INCETAREA CONTRACTULUI DE BURSA

 Incetarea contractului de bursa se realizeaza in urmatoarele conditii:

7.1. la terminarea perioadei pentru care s-a acordat bursa (decembrie 2021);

7.2. in cazul in care Beneficiarul nu mai frecventeaza cursurile institutiei de invatamant superior la care fusese admis in momentul castigarii bursei;

7.3. in cazul in care Beneficiarul intarzie mai mult de 1 luna depunerea actelor necesare acordarii bursei;

7.4. in cazul in care se aduce la cunostinta Organizatorului de catre institutia de invatamant la care Beneficiarul studiaza sau autoritati publice in baza unei instiintari oficiale anumite fapte imorale, de indisciplina, fapte ilegale sau care violeaza regulamentul institutiei de invatamant respective dovedite a fi savarsite de catre Beneficiar.

7.5. in cazul in care Beneficiarul nu este de acord sa semneze sau nu semneaza in timp util din orice motive, actele aditionale solicitate prin notificari transmise de catre Organizator;

7.6. in cazul in care Beneficiarul nu instiinteaza imediat Organizatorul in cazul in care, din diferite motive, Beneficiarul trebuie sa-si intrerupa studiile;

7.7. In cazul in care Beneficiarul beneficiaza de venituri din alte surse (de ex.: contract de munca sau contract de colaborare), cu exceptia veniturilor din alte burse,  a veniturilor din stagiaturi, pensii alimentare, alocatii sociale;

Beneficiarul va restitui sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie, in termen de maxim 3 luni de la data la care a primit notificarea in acest sens de la Organizator, in orice alt caz de neexecutare totala sau partiala a obligatiilor care ii revin Beneficiarului. Restituirea va privi numai sumele primite cu titlu de bursa pe perioada in care Beneficiarul nu ar fi fost indrituit.

  1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere ca prin inscrierea in Concurs se vor prelucra date cu caracter personal, va rugam sa consultati Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila aici.  Inscrierea in Concurs va echivala cu o confirmare a faptului ca ati luat la cunostinta de cele mentionate in nota de informare  mai sus mentionata.

  1. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

9.1. Concursul poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

9.2. Situatiilor avute in vedere la alineatul 1 le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau al altei autoritati publice competente.

9.3. In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2) de mai sus, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie fata de candidati, dupa cum nu este tinut la intoarcerea sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

        10. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

10.1           Eventualele litigii, reclamatii aparute intre Organizator, pe de o parte, si candidatii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, vor fi solutionate de instanta competenta din Bucuresti, in conformitate cu dreptul comun.

10.2           Legea aplicabila este legea romana.

         11. DIVERSE

11.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Telekom Romania il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor.

11.2. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

11.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

11.4. Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Concursului, se va face un anunt oficial la locatia Concursului.

 

Data: 30.10.2020

ORGANIZATOR

Telekom Romania Mobile Communications S.A. prin

Ruxandra Voda

Director Comunicare Romania